- पंचायत समिती अक्राणी / धडगाव

- पंचायत समिती अक्कलकूवा

शिक्षण विभाग - प्राथमिक

- - -

जिल्हा ग्रामीण विकास योजना

लघुसिंचन विभाग

DEPARTMENTs  & BLOCKs

ग्रामपंचायत विभाग

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

सामान्य प्रशासन विभाग

- पंचायत समिती तळोदा

- पंचायत समिती शहादा

- - -

आरोन्य विभाग


Nandurbar Zilla Parishad

- पंचायत समिती नंदुरबार

- पंचायत समिती नवापूर