शिक्षण समिती


अ. क्र.
सन्मा. जिल्हा परिषद पदाधिकारी नांवे
पदनाव
१.
श्री.दत्तू चौरे
सभापती
२.
श्रीमती.मालती विनोद नाईक
सदस्य
३.
श्रीमती.पुष्पा दिलीप गांगुर्डे
सदस्य
४.
श्रीमती.योगिताबाई रामसिंग वळवी
सदस्य
५.
श्रीमती.मायावती निलेश गावीत
सदस्य
६.
श्री.जितेंद्र पाडवी
सदस्य
७.
श्री.सुनील चव्हाण
सदस्य
८.
श्री.सुन्या पाडवी
सदस्य
९.
श्रीमती.सीताबाई बाबूलाल पवार
सदस्य


महिला व बालकल्याण समिती


अ. क्र.
सन्मा. जिल्हा परिषद पदाधिकारी नांवे
पदनाव
१.
श्री.दत्तू चौरे
सभापती
२.
श्री.रामचंद्र दशरथ पाटील
सदस्य
३.
श्रीमती.विजयाबाई तुळशीराम नाईक
सदस्य
४.
श्रीमती.बुटीबाई सुनील पाडवी
सदस्य
५.
श्री.नटवरसिंग देवला पाडवी
सदस्य
६.
श्री.किरसिंग हुन्या वसावे
सदस्य
७.
श्री.जितेंद्र चंद्रसेन पाडवी
सदस्य
८.
श्री.अंकुश सुभाष गावीत
सदस्य
९.
श्री.सुनील चव्हाण
सदस्य


कृषी समिती

जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती


अ. क्र.
सन्मा. जिल्हा परिषद पदाधिकारी नांवे
पदनाव
१.
श्रीमती.लताबाई दौलतसिंग पाडवी
सभापती
२.
श्रीमती.विमलबाई जगन भिल
सदस्य
३.
श्रीमती.संगीता भरतकुमार गावीत
सदस्य
४.
श्रीमती.मीराबाई भिल
सदस्य
५.
श्री.दरबारसिंग गुलाबसिंग पवार
सदस्य
६.
श्रीमती.ऐश्वर्यादेवी जयपालसिंग राऊळ
सदस्य
७.
श्रीमती.हेमा राजेश गावीत
सदस्य
८.
श्री.विश्वनाथ वळवी
सदस्य
९.
श्रीमती.सविताबाई गणेश चौधरी
सदस्य


अर्थ समिती


अ. क्र.
सन्मा. जिल्हा परिषद पदाधिकारी नांवे
पदनाव
१.
श्रीमती.हिराबाई रवींद्र पाडवी
सभापती
२.
श्री.जव्हेरी अंबर पाडवी
सदस्य
३.
श्रीमती.योगिताबाई रामसिंग वळवी
सदस्य
४.
श्री.वेस्ता महारु पावरा
सदस्य
५.
श्रीमती.पुष्पा कथुराम सैंदाणे
सदस्य
६.
श्रीमती.नीलिमा पावरा
सदस्य
७.
श्रीमती.पूनम अनिल भामरे
सदस्य
८.
श्रीमती.लता वळवी
सदस्य
९.
श्री.नितेश रामसिंग वळवी
सदस्य


बांधकाम समिती

Organisation


अ. क्र.
सन्मा. जिल्हा परिषद पदाधिकारी नांवे
पदनाव
१.
श्रीमती.नाईक रजनी शिरीषकुमार
अध्यक्षा
२.
श्री.विक्रमसिंग जालमसिंग वळवी
सदस्य
३.
श्री.जयपालसिंग सरदारसिंग राऊळ
सदस्य
४.
श्रीमती.जमुनाबाई प्रताप वसावे
सदस्य
५.
श्रीमती.संध्या राजू पाटील
सदस्य


स्थायी समिती

जिल्हा परिषद नंदुरबार विषय समित्या 


अ. क्र.
सन्मा. जिल्हा परिषद पदाधिकारी नांवे
पदनाव
१.
श्री.नाईक सरवरसिंग वेच्या
सभापती
२.
श्रीमती.मायावती निलेश गावीत
सदस्य
३.
श्री.वेस्ता महारु पावरा
सदस्य
४.
श्रीमती.सविता सुरेश गावीत
सदस्य
५.
श्री.गोविंद तुकाराम ठाकरे
सदस्य
६.
श्री.बिजा बावा वसावे
सदस्य
७.
श्रीमती.कुमुदिनी विजयकुमार गावीत
सदस्य
८.
श्रीमती.सुनिता सुरेश नाईक
सदस्य
९.
श्री.नितेश रामसिंग वळवी 
सदस्य
१०.
श्री.सागर सुधाकर धामणे
सदस्य
११.
श्री.अंकुश सुभाष गावीत
सदस्य


पशुसंवर्धन समिती

आरोग्य समिती

Nandurbar Zilla Parishad

अ. क्र.
सन्मा. जिल्हा परिषद पदाधिकारी नांवे
पदनाव
१.
श्री.नाईक सरवरसिंग वेच्या
सभापती
२.
श्रीमती.विमलबाई जगन भिल
सदस्य
३.
श्रीमती.मीराबाई माळी
सदस्य
४.
श्रीमती.मीराबाई भिल
सदस्य
५.
श्री.गोविंद ठाकरे
सदस्य
६.
श्री.गुलाब आखाड्या नाईक
सदस्य
७.
श्रीमती.बायजाबाई प्रताप भिल
सदस्य
८.
श्रीमती.प्रमिला रुसन ठाकरे
सदस्य
९.
श्रीमती.बाबडीबाई सहादू भिल
सदस्य


समाज कल्याण समिती


अ. क्र.
सन्मा. जिल्हा परिषद पदाधिकारी नांवे
पदनाव
१.
श्री.आत्माराम सदाशिव बागले
सभापती
२.
श्रीमती.मीराबाई वन्या माळी
सदस्य
३.
श्रीमती.पुष्पा कथुराम सैंदाणे
सदस्य
४.
श्री.रतनजी बुखल्या गावीत
सदस्य
५.
श्री.विक्रमसिंग जालमसिंग वळवी
सदस्य
६.
श्रीमती.शांतीबाई दिवाकर पवार
सदस्य
७.
श्री.नरहर बळीराम ठाकरे
सदस्य
८.
श्री.अंबरसिंग हारसिंग पाडवी
सदस्य
९.
श्रीमती.पूनम अनिल भामरे
सदस्य
१०.
श्रीमती.संध्या राजू पाटील
सदस्यअ. क्र.
सन्मा. जिल्हा परिषद पदाधिकारी नांवे
पदनाव
१.
श्रीमती.हिराबाई रवींद्र पाडवी
सभापती
२.
श्रीमती.पुष्पा दिलीप गांगुर्डे
सदस्य
३.
श्री.रतनजी बुखल्या गावीत
सदस्य
४.
श्रीमती.मालती विनोद नाईक
सदस्य
५.
श्रीमती.जमुनाबाई प्रताप वसावे
सदस्य
६.
श्री.नरहर बळीराम ठाकरे
सदस्य
७.
श्री.विश्वनाथ कांतीलाल वळवी
सदस्य
८.
श्रीमती.रंजना राजेश नाईक
सदस्य
९.
श्रीमती.कल्पना विजयसिंग पराडके
सदस्य


अ. क्र.
सन्मा. जिल्हा परिषद पदाधिका-यांचे नांवे
पदनाव
१.
श्रीमती.नाईक रजनी शिरीषकुमार 
अध्यक्षा
२.
श्री.नाईक सरवरसिंग वेच्या
उप अध्यक्ष
३.
श्रीमती.लताबाई दौलतसिंग पाडवी
सभापती, महिला व बालकल्याण समिती
४.
श्री.आत्माराम सदाशिव बागले
सभापती, समाज कल्याण समिती
५.
श्रीमती.हिराबाई रविंद्र पाडवी
सभापती, शिक्षण व आरोग्य समिती
६.
श्री.दत्तू चौरे
सभापती, अर्थ व बांधकाम समिती
७.
श्री.रतन खत्र्या पाडवी
सदस्य
८.
श्री.अभिजित मोतीलाल पाटील
सदस्य
९.
श्री.भरत माणिकराव गावीत
सदस्य
१०.
श्री.सीताराम दिवाल्या राउत
सदस्य
११.
श्री.जयपालसिंग सरदारसिंग राऊळ
सदस्य
१२.
श्री.किरसिंग हुन्या वसावे 
सदस्य
१३.
श्रीमती.नीलिमा सुभाष पावरा
सदस्य
 १४.
श्री.सागर मधुकर धामणे
सदस्य